Forskning och utbildning

Vetenskaplig kunskap är en mycket viktig bas för medicinska beslut och det är angeläget att forskning genomförs för att utveckla universitetssjukvården.

Kliniskt forskningscentrum

Medicinsk forskning har hög prioritet inom Region Örebro län. Den forskning som bedrivs på Universitetssjukhuset i Örebro tillsammans med Örebro universitet är till största delen inriktad på patientnära klinisk forskning. Det innebär att forskningsresultaten snabbt kommer patienterna till del.

Läs mer om USÖ:s och Region Örebro läns forskning och ta del av nyheter, publikationer och rapporter på www.regionorebrolan.se/forskning.


Sidan granskades den 22 maj 2017

Innehållsansvarig: Ulrika Julin

Publicerad av Eva Overmeer

Kontakta oss:

Forsknings- och utbildningschef 

Mats G Karlsson

Telefon 019-602 10 34