Urinblåsecancer

Vi utför alla typer av behandling för urinblåsecancer. I de flesta fall då man upptäckt misstänkt cancer i urinblåsan genomgår man en operation. Då går man in med instrument och kamera via urinröret och ”hyvlar” bort tumören med en elektrisk metallslynga. Detta kallas TUR-B (Transuretral resektion av urinblåsa).

I många fall kräver cancer i urinblåsan uppföljning under många års tid. Detta sker på urologmottagningen dit man kommer för upprepade kameraundersökningar (cystoskopier) av urinblåsan.

Vid vissa typer av cancer i urinblåsan kan man behöva utföra en operation som heter cystektomi, vilket innebär att urinblåsan och närliggande organ avlägsnas. Under operationen ersätter man urinblåsan med en bit av patientens egen tarm och kopplar urinledarna till denna. Efter en cystektomi kvarstannar patienten ungefär 10 dagar på vårdavdelning.

Cystektomi och urindeviation

Behandlingsområde:

I allmänhet vid invasiv urinblåsecancer.

Metoder:

Hos personer över 70 år i allmänhet sk Bricker deviation. Män under 70 erbjuds ortotopt blåssubstitut enl Studer. Hos kvinnor utför ej kliniken ortotopa blåssubstitut. Hos kvinnor under 70 år kan kontinent urindeviation erbjudas i utvalda fall.

Indikationer:

Invasiv urinblåsecancer. Recidiverande gynekologisk cancer i selekterade fall. Urindeviation utan cystektomi vid benign inkontinens.

Rutiner:

Samtliga dessa patienter läggs in dagen före op. Vårdtid i allmänhet ungefär 2 veckor. Sjukskrivning beroende på arbete, förlopp etc dock oftast 3-6 månader.


Sidan granskades den 5 november 2020

Innehållsansvarig: Tomas Jerlström

Publicerad av Amanda Thorstenson

Relaterade länkar:

Kontakta oss:

Öl Tomas Jerlström

Vxl. 019-602 10 00