Urethra strikturer

Öppen uretraplastik

Indikationer:

Vi behandlar förträngningar (strikturer) i urinröret (uretra). Förträngningar kan uppstå till exempel på grund av tidigare skador på urinröret vid olyckor eller kirurgi. I många fall är inte orsaken till en förträngning i urinröret känd. Oftast åtgärdas förträngningar först med en så kallad uretrotomi då man går in via urinröret och öppnar förträngningen med en slags kniv. I vissa mer komplicerade fall eller om förträngningen kommer tillbaka kan det vara aktuellt med öppen kirurgi.

Metoder:

Både avseende främre och bakre strikturer brukar intern uretrotomi vara första behandlingen. Denna operation är dock behäftad med hög recidiv risk. Många experter anser att man vid recidiv bör utföra en öppen urethroplastik. 

Rutiner:

Pat läggs i allmänhet in dagen före operation.

Vårdtid 3 dagar. Sjukskrivning 2-4 veckor.


Sidan granskades den 5 november 2020

Innehållsansvarig: Beata Persson

Publicerad av Amanda Thorstenson

Kontakta oss:

Öl Beata Persson

Vxl. 019-602 10 00