Prostatacancer

Indikationer:

Vi utreder och behandlar patienter med prostatacancer. Behandling kan ges med botande (kurativt) eller bromsande i symtomlindrande (palliativt) syfte. Botande behandling kan ges i form av prostatektomi (kirurgiskt avlägsnande av prostatakörteln), vilket är en operation som genomförs med hjälp av en så kallad operationsrobot. Även strålbehandling kan ges, både med botande och palliativ målsättning. Strålbehandling ges på Onkologiska kliniken med vilka vi har ett nära samarbete kring våra patienter. Det finns även olika typer av medicinsk behandling av prostatacancer.

Urologkliniken har en väletablerad forskningstradition inom prostatacancerområdet och har även forskningssamarbete med såväl nationella som internationella nätverk, bl.a. Harvarduniversitet i Boston.

Behandlingar vid prostatacancer i samarbete med Onkologiska kliniken presenteras under länkarna till vänster.

Rutiner:

Vi är anslutna och arbetar aktivt i nationella prostatacancerregistret och följer de nationella riktlinjerna för prostatacancervård.


Sidan granskades den 5 november 2020

Innehållsansvarig: Ove Andrén

Publicerad av Amanda Thorstenson

Kontakta oss:

Verksamhetschef Ove Andrén

Vxl. 019-602 10 00