Peniscancer

Peniscancer är en hudtumör lokaliserad på förhud, ollon eller penisskaft. I Sverige drabbas cirka 200 män årligen. Cirka 30 % av männen som drabbas är under 60 år vid diagnos, men sjukdomen är vanligast mellan 60 och 70 års ålder. Den exakta uppkomstmekanismen är oklar, men humant papillomvirus (HPV) är starkt bidragande. Detta är i likhet med exempelvis livmoderhalscancer hos kvinnor. Andra kända riskfaktorer är rökning och trång förhud.

Urologiska kliniken i Örebro

Vid Urologiska kliniken i Örebro har vi en mångårig tradition och intresse av diagnostik, behandling och forskning kring peniscancer. Vi verkar idag såväl nationellt som internationellt med vår forskningsgrupp (där bland annat orsaker till sjukdomen, olika behandlingsalternativ och kirurgiska tekniker samt psykologiska faktorer och sexuella följder av diagnos och behandling studeras), ett engagerat multidisciplinärt team och erbjuder samtliga moderna behandlingsalternativ .

Vi är stolta över förtroendet att genom åren fått behandla patienter från en lång rad sjukhus i Sverige, från Kiruna i norr till Malmö i söder. Från och med 1 januari 2015 har vi, tillsammans med urologiska kliniken i Malmö, fått ett riksuppdrag att vara nationell vårdenhet för peniscancer. Vi är stolta över uppdraget och ser detta som en möjlighet att förbättra omhändertagandet och behandlingen ytterligare.

Vi arbetar för att med korta väntetider erbjuda vård med god tillgänglighet, stort engagemang och vetenskapligt grundad modern behandling. Vi arbetar multidisciplinärt där patienten beroende på behov och önskan erbjuds bedömning/behandling av läkare från olika specialiteter, sexolog, kurator och specialiserade sjuksköterskor vid ett och samma tillfälle.


Sidan granskades den 5 november 2020

Innehållsansvarig: Peter Kirrander

Publicerad av Amanda Thorstenson

Kontakta oss:

Peter Kirrander
Tel: 019-602 10 00