Njurcancer

Njurtumörer ökar, framförallt små njurtumörer, sannolikt till följd av att användning av bilddiagnostik har ökat. Nationellt vårdprogram finns. Grunden för lokaliserad sjukdom är kirurgi eller ablationsbehandling. Kirurgi utförs i vissa fall även vid spridd sjukdom.

Nefrektomi och nefronsparande kirurgi

Metod:

Patienter med små njutumörer (< 4 cm) ska nefronsparande behandling väljas i första hand, och helst även för tumörer upp till 7 cm. Patienter med större tumörer genomgår nefrektomi, då hea njren tas bort. Behandlingen kan ske som robotassisterad titthålskirurgi, eller konventionell öppen kirurgi eller för mindre tumörer som värmebehandling. Angiomyolipom behandlas vanligen med selektiv embolisering.

Patienter med tumörtromb i vena cava opereras öppet, och vid trombotisering upp i levervenerna remiss till Uppsala.

Indikationer:

Kurativt syftande behandling av njurcancer och ibland hos patienter med avancerad tumörsjukdom.

Rutiner:

Inskrivning sker inför ingreppen, varvid genomgång av status, prover och narkosbedömning sker. För utomlänspatienter sker ibland inskrivning dagen före ingreppet och patienten bor på hotell fram till operationsdagens morgon.

För värmebehandling: som dagsjukvård eller en övernattning.

Vid robotkirurgi: patienten kommer till sjukhuset operationsdagens morgon och går hem nästa dag, eller dagen därpå.

Vid öppen kirurgi: Vårdtid 5 (4-7) dagar. Patienten kommer till sjukhuset operationsdagens morgon.

Sjukskrivning ca 4 veckor. Återbesök för PAD-besked efter 3-4 veckor.


Sidan granskades den 23 juli 2021

Innehållsansvarig: Pernilla Sundqvist

Publicerad av Amanda Thorstenson

Kontakta oss:

Öl Pernilla Sundqvist

Vxl. 019-602 10 00