Njurcancer

Nefrektomi och nefronsparande kirurgi

Metod:

Hos patienter med lokaliserad tumör < 3-4 cm utföres oftast öppen nefronsparande kirurgi medan patienter med större tumörer genomgår nefrektomi via transversellt buksnitt.

Patienter med tumörtromb i vena cava opereras samtidigt med trombektomi ofta i samarbete med kärlkirurg.

Indikationer:

Kurativt syftande behandling av njurcancer och ibland hos patienter med avancerad tumörsjukdom som skall behandlas med cytokiner eller kinashämmare.

Rutiner:

Patienten läggs i allmänhet in dagen innan operation. Vårdtid 4-7 dygn. Sjukskrivning ca 4 veckor.

 


Sidan granskades den 8 augusti 2018

Innehållsansvarig: Pernilla Sundqvist

Publicerad av Ulrika Friberg

Kontakta oss:

Öl Pernilla Sundqvist

Vxl. 019-602 10 00