Semirigid och flexibel laserlitotripsi vid njur- och uretärsten

Metoder:

Med hjälp av semirigid och/eller flexibel ureteroskopi kan stenar i uretär eller njuren behandlas med HolmiumYAG laser.

Indikationer:

Behandlingskrävande sten i övre urinvägarna

Rutiner:

Ofta som Dagkirurgisk behandling, men i vissa fall inneliggande.

Ungefärlig vårdtid 2-3 dagar.

 


Sidan granskades den 8 augusti 2018

Innehållsansvarig: Marcin Popiolek

Publicerad av Ulrika Friberg

Kontakta oss:

Öl Marcin Popiolek

Vxl. 019-602 10 00