Perkutan stenextraktion

Behandlingsområde:

Oftast njursten större än ca 2 cm

Metoder:

Via perkutan kanal till njurbäcken sönderdelas och utförskaffas stenmaterial. I vissa fall krävs flera kanaler eller operation i flera seanser, ibland kombinationsbehandling med andra behandlingsmetoder såsom ESWL och laserlitotripsi.

Indikationer:

Större njursten.

Rutiner:

Samtliga dessa patienter läggs in dagen före operation. Vårdtid i allmänhet ungefär 5-6 dagar med stor variation beroende på stenens egenskaper, njurbäckenets konfiguration och behandlingsmetod.

 


Sidan granskades den 8 augusti 2018

Innehållsansvarig: Marcin Popiolek

Publicerad av Ulrika Friberg

Kontakta oss:

Öl Marcin Popiolek

Vxl. 019-602 10 00