Njur- och uretärsten

Vi behandlar stenar i hela urinvägarna, vilket innefattar urinblåsa, urinledare och njurar. Många stenar passerar spontant ut ur urinvägarna, men i vissa fall kan det vara aktuellt med åtgärdande behandling.

Vissa stenar kan behandlas med stötvågsbehandling, som även kallas ESWL (Extracorporeal ShockWave Lithotripsy). Detta sker på ESWL-enheten som ligger i anslutning till urologmottagningen. Andra stenar kan behöva behandlas på operationsavdelningen. I de flesta fall sker behandlingen via urinröret genom att man med olika instrument sönderdelar stenarna och sedan avlägsnar stenfragmenten. I mer komplicerade fall av stenar i övre urinvägarna kan en så kallad perkutan stenkirurgi vara aktuell, vid vilken man går direkt in i njuren via en punktion i flanken.

Behandlingar vid njur- och uretärsten presenteras under länkarna till vänster.

 


Sidan granskades den 5 november 2020

Innehållsansvarig: Marcin Popiolek

Publicerad av Amanda Thorstenson

Kontakta oss:

Öl Marcin Popiolek

Vxl. 019-602 10 00