Impotens och inkontinens

Urologiska implantat

Indikationer:

Inkontinens
Hos män och kvinnor som drabbats av grav urininkontinens och inte kunnat bli tillräckligt hjälpta med andra metoder kan man i vissa fall operera in en konstgjord slutmuskel (sfinkter). Detta kan vara aktuellt till exempel efter operation eller strålbehandling mot prostatacancer eller vid neurologiska sjukdomar eller skador. Implantatet styrs via en knapp som placeras i pungen hos män och i blygdläppen hos kvinnor. Man är sövd under ingreppet och kan normalt gå hem dagen efter operationen. Fyra veckor efter operationen kommer man på ett återbesök till urologmottagningen för att aktivera implantatet.

Impotens
Vid svår erektil dysfunktion, där andra metoder ej fungerat, kan man i vissa fall överväga att operera in penisimplantat. Det finns olika typer av implantat, både ”uppblåsbara” och halvstela implantat. Efter operationen kvarstannar man normalt 2-4 dagar på avdelning. Man kommer på ett återbesök till urologmottagningen ungefär 6-8 veckor efter operationen för att lära sig hantera implantatet.

Metoder:

Inkontinens
Vi använder oss av AMS 800 implantat, operationen sker i narkos med patienten i benstöd. De flesta patienter skrivs hem dagen efter operationen. Aktivering av systemet 4 veckor postoperativt i samband med besök på vår dagavdelning.

Impotens
Vi använder AMS implantat, antingen semirigida stavar eller inflatibelt implantat (Ambicore eller AMS 700). Operationen sker i narkos med patienten i planläge. De flesta patienter kan skrivas ut 2-4 dagar postoperativt då smärtsituationen är under kontroll. Instruktion om hur patienten skall använda implantatet ges i samband med återbesök efter 6-8 veckor, då såret är läkt och svullnaden avtagit.

Rutiner:

Patienten kommer in dagen innan operation. I allmänhet 1-3 dagars vårdtid. C.a 4 veckors sjukskrivning.


Sidan granskades den 5 november 2020

Innehållsansvarig: Beata Persson

Publicerad av Amanda Thorstenson

Kontakta oss:

Överläkare Beata Persson

Vxl. 019-602 10 00