Essentiell makroskopisk hematuri

Behandling:

Utredning och behandling av essentiell makroskopisk hematuri.

Behandlingsområde:

Essentiell makroskopisk hematuri.

Metoder:

Med hjälp av flexibel ureteroskopi samt peroperativ retrograd pyelografi görs diagnostik och i lämpliga fall behandling av blödningkälla i övre urinvägarna.

Indikationer:

Essentiell makroskopisk hematuri.

Rutiner:

Ofta som Dagkirurgisk behandling, men i vissa fall inneliggande, ungefärlig vårdtid 2-3dagar.

 


Sidan granskades den 8 augusti 2018

Innehållsansvarig: Marcin Popiolek

Publicerad av Ulrika Friberg

Kontakta oss:

Öl Marcin Popiolek

Vxl. 019-602 10 00