Endoskopisk diagnostik

Behandling:

Endoskopisk diagnostik och behandling vid känd eller misstänkt tumör i övre urinvägarna.

Behandlingsområde:

Utredning och behandling av urothelcellscancer eller annan tumör i övre urinvägarna.

Metoder:

Med hjälp av flexibel ureteroskopi samt peroperativ retrograd pyelografi görs diagnostik och i lämpliga fall behandling av slemhinnetumörer.

Indikationer:

Känd eller misstänkt urotelcellscancer i övre urinvägarna där nefroureterektomi inte är lämpligt. (ex. singelnjure)

Rutiner:

Patienten kommer in dagen innan op. I allmänhet 2-3 dagars vårdtid.

 


Sidan granskades den 8 augusti 2018

Innehållsansvarig: Marcin Popiolek

Publicerad av Ulrika Friberg

Kontakta oss:

Öl Marcin Popiolek

Vxl. 019-602 10 00