Spottstenar

Spottstenar i utförsgångarna från parotis och submandibularis kan ge återkommande besvär i form av svullnader, smärtor och infektioner.

SpottstenarPatienter med återkommande besvär är lämpliga för endoskopisk behandling.

Endoskopisk teknik = sialoskopi är ett bra alternativ till öppen kirurgi.

Utredning består av datortomografi, eventuellt ultraljud och vid mer besvärliga fall MR-sialografi.

Efter vidgning av utförsgången kan man med ett sialoskop inspektera gången och med en korg hämta ut upp till ca 3 mm stora stenar. Är stenarna mellan 3 - 8 mm kan man med Holmium – YAG laser bearbeta stenarna så att de sönderdelas i mindre fragment.

Förträngningar i utförsgången kan ibland behöva vidgas innan stenen blir åtkomlig.

Sialoskopi kan utföras lokalt men vid användning av laser måste patienten ha fullnarkos pga. smärta.


Sidan granskades den 16 december 2020

Innehållsansvarig: Björn Sandmark

Publicerad av Åsa Öberg

Kontakta oss:

Tel 019-602 10 00

Helena Hidman