Förträngningar i luftvägen

ÖNH kliniken tar emot patienter med förträngningar i luftvägarna både benigna och maligna. Vi har bred kompetens och tillgång till flera olika behandlingsmodaliteter för optimal handläggning av enskilda patienter.

Benigna förträngingar:

Kan behandlas med laser, dilatationer, kirurgi eller stent om de påverkar andingskapaciteten och begränsar patientens dagliga liv.

Maligna förträngingar:

Behandlas enligt schema nedan. Kliniken har flera läkare som var och en självständigt utför behandlingar med laser och stent. Intraluminal strålbehandling ske i samarbete med onkologen. Behandling sker under kontorstid. Övrig tid kontakta jour för diskussion.

Ytlig endobronkiellt växande tumör Endobronkiellt växande tumör Yttre kompression

Lunga

Bild före och efter behandling av tumör i trachea

 Tumör i trachea - före behandlingTumör i trachea - efter behandling

Överst i bild syns ventilationskateter som används vid HFPPV

(High Frequency Positive Pressure Ventilation) 

 


Sidan granskades den 25 maj 2018

Innehållsansvarig: Anders Westerborn

Publicerad av Ulrika Friberg

Relaterad information

Kontakta oss

ÖNH jour eller bakjour:

Tel 019-602 11 11

Väntelistan:

Tel 019-602 10 00

Fax 019-602 23 90