Utredning av velofarygeal insufficiens/öppen nasalitet

Velofaryngeal insufficiens innebär otillräcklig stängning mellan munhåla/svalg och näsan. Det kan läcka mat och dryck vid sväljning och tal blir nasalt.

Velofaryngeal insufficiens kan bero på medfödda tillstånd som:

 • Läpp- käk- och gomspalt (LKG) eller submucös gomspalt
 • Medfödd pares i gommuskulaturen
 • Dysfunktion i förmågan att använda artikulationsapparaten

 • Velofaryngeal insufficiens kan också orsakas av sjukdom i CNS, som t ex stroke eller nerv- och muskelsjukdomar.

  Utredning:

  Förutom anamnes görs en standardiserad talbedömning av logoped.
  Slutningsförutsättningar och dynamisk funktionsvärdering görs av foniater med fiberskopisk filmning av slutningen mellan mjuka gommen och bakre svalgväggen.

  Behandling

  Behandling vid LKG kan innebära talträning av logoped och/eller rekommendation till talförbättrande kirurgi. Vid tillstånd med normalkonfigurerad men svag gom framställer vi ibland gomlyftande apparatur tillsammans med tandläkare.

   


  Sidan granskades den 25 maj 2018

  Innehållsansvarig: Anders Westerborn

  Publicerad av Ulrika Friberg

  Kontakta oss:

  019-602 10 00

  Kent Nordqvist