Stämbandsmedialisering

Vid ensidig stämbandspares, och i viss mån vid ålderorsakad stämbandsinsufficiens kan medialiseringsåtgärd förbättra stämbandsslutningen vid fonation och därigenom röststyrkan och röstklangen.

Vid ett polikliniskt mottagningsbesök värderas vilken teknik som skall användas utifrån röst- och larynxfynd. Undersökning i stroboskopi görs för att kunna värdera slutningsdefektens storlek.

Metoder:

Medialisering enligt Isshiki

Medialisering enligt Isshiki görs i lokalanestesi. Under operationen tillverkas ett plaststent som utformas individuellt för bästa effekt. Detta införs utifrån genom en fenestrering på sköldbrosket på den paretiska sidan. Lateraliseringen åstadkoms därför lateralt om stämbandet och i dess plan.

Injektion av hyaluronsyra

Injektion av hyaluronsyra kan ske direkt vid ett mottagningsbesök utan någon extra patientförberedelse. Injektionen sker i slemhinnebedövning via flexibelt fiberskop direkt in i stämbandet.

Injektion av fett eller Dextranomer

Injektion av fett eller Dextranomer i stämband sker vid direkt laryngoskopi i full narkos eller i lokalanestesi via stick genom lamina critothyreoidea med samtidig fiberskopi.

 


Sidan granskades den 25 maj 2018

Innehållsansvarig: Anders Westerborn

Publicerad av Ulrika Friberg

Kontakta oss:

019-602 10 00

Kent Nordqvist