Botoxbehandling

Spasmodisk dysfoni (SD) är en larynxdystoni.. Det finns flera varianter och kombinationer av larynxdystoni, bland annat adduktor- och abduktor- spasmodisk dysfoni. Det finns också kombinationer med larynx- och rösttremor.

Rösten är vid den vanligaste typen intermittent anspänt och talet är mödosamt.

Behandlingsteknik

Vid Botoxbehandling sprutas en liten mängd botulinumtoxin direkt in i larynxmuskulaturen. För att kunna guidas rätt i gott muskelläge använder vi oss av emg-registrering via injektionsnålen samtidigt med injektionen. Som regel sprutas bilateralt; för adduktor SD sprutas i thyroarythenoideusmuskulaturen.

Botulinumeffekten sitter oftast i under en begränsad tid (tre månader), och patienten väljer själv om och när det är dags för ny injektion.

 


Sidan granskades den 25 maj 2018

Innehållsansvarig: Anders Westerborn

Publicerad av Ulrika Friberg

Kontakta oss:

019-602 10 00

Kent Nordqvist