Benförankrad hörapparat

BAHA (Bone Anchored Hearing Aid)

Metod

Med atraumatisk teknik borras en titanfixtur in i benet bakom örat. Den kommer då att integreras och bli mycket tätt förbunden med benet. Genom att till denna koppla en hörapparat som omvandlar ljudvågor till vibration kan ljudet ledas genom skallbenet till hörselsnäckan med små förluster. Denna typ av hörapparat fungerar alltså även när man inte har fungerande mellanöra och hörselgång och i situationer där hörselgången inte tål hörselgångsinsats.

Indikationer

1. Alla typer av ledningshinder:

- Hörselgångsatresi

- Kronisk otit där rekonstruktiv mellanörekirurgi inte är möjlig eller lämplig

2. Sensorineural nedsättning med extern otit vid användning av hörselgångsinsats

3. Ensidig dövhet (för att få bättre riktningshörsel)

Övrigt

Operationen kan i regel göras som dagkirugiskt ingrepp. Eftersom omgivande mjukdelar måste reduceras till delhud och periost krävs två till tre återbesök för sårvård.  Remittent bör ange om vi även ska sköta eftervård och/eller utprovning av hörapparat.


Sidan granskades den 16 december 2020

Innehållsansvarig: Anders Westerborn

Publicerad av Åsa Öberg

Kontakta oss:

019-602 10 00

Ulrica Thunberg