Allergiprovokationer/ Läkemedelsprovokationer

Allmänt

Öronkliniken på universitetssjukhuset har en bred allergiverksamhet där läkemedelsprovokationer utgör en del av denna.

Metod

Efter noggrann anamnes utföres pricktest, ev. i olika spädningar, med aktuellt preparat/ allergen, varefter provokation per oralt eller parenteralt utföres, vanligen i 2-3 steg. I vissa fall vid parenteral provokation utföres dessa på vår postoperativa avdelning i samarbete med anestesipersonal.

Indikationer

Vid misstanke om allergisk reaktion mot:
1. Lokalanestesimedel
2. Antibiotica
3. Övriga läkemedel (Insulin, analgetica* m.m.)
 
Grundkonceptet är att utesluta en ev. allergi och vid uppenbar anafylaximisstanke är vi restriktiva med provokation.

* Vid misstanke ASA-intolerans görs inhalationsprovokation på lungkliniken.


Sidan granskades den 16 december 2020

Innehållsansvarig: Anders Westerborn

Publicerad av Åsa Öberg

Kontakta oss:

019-602 10 00

Amanj Saber

eller allergisköterska:

Marie-Louise Eriksson