ROP kirurgi

Metod

Transpupillär binkokulär oftalmoskoplaser (solid state, Nd-Yag 532nm) används vid laserbehandling av de lättare formerna av ROP stadium 3 enligt de nya direktiven (se nedan). I stadium 4A och B när makula hotas av traktionsamotio eller redan är engagerad görs linssparande vitrektomi med avlösning av glaskroppstraktionen men vanligen utan tamponad eller ytterligare pexy. Om linsen måste avlägsnas, för att komma åt att öppna ”tråget” perifert och för att lossa traktionen, görs lensektomi.

Fall med stadium 5 görs endast undantagsvis och i speciella fall med kirurgi inkluderande lensektomi och membranektomi.

Indikationer för laser/anti-VEGF injektion i glaskroppen

  • Något av ögonen har zon I ROP och ”plus disease”
  • Stadium 3 ROP i zon I med eller utan ”plus disease”
  • Stadium 2 eller 3 ROP i zon II med ”plus disease”

Indikationer för kirurgi

Om laser behandlingen inte kan stoppa upp kärlproliferationerna eller blödningsbenägenheten samt att aktiviteteten in i glaskroppsrummet från ”ridgen” progredierar kan kirurgi bli aktuellt.

Om näthinneavlossning tillstöter stadium 4A eller hotar makula i stadium 4B är tillståndet akut och måste åtgärdas skyndsamt utifrån patientens allmänna hälsotillstånd och möjligheten till narkosresurs.

Kirurgi vid stadium 5 kräver ordentlig undersökning även med ultraljud och ingående information och diskussion med inremitterande läkare, föräldrar och barnläkare.


Sidan granskades den 16 december 2020

Innehållsansvarig: Sven Crafoord

Publicerad av Louise Rosén

Relaterade länkar

Patientinformation

Föräldrar med barn som har ROP (pdf)

Kontakta oss:

Remiss eller telefonkontakt med bakre segment kirurg.

Vxl. 019-602 10 00

Öl Sven Crafoord har ett specialintresse på barnögon kirurgi, företrädesvis ROP.