Med nya operationsmetoder på näthinnan

I och med vår stigande ålder ökar också problem med ögonsjukdomar. Men vid Universitetssjukhuset Örebro finns kvalificerad forskning och vård som kan hjälpa patienter över hela landet som riskerar att förlora synen på grund av sjukdomar eller skador på ögats näthinna och i gula fläcken.

Universitetssjukhuset har en lång tradition av ögonkirurgi. Ändå sedan 1960-talet har sjukhuset varit i frontlinjen inom utvecklingen av näthinnekirurgi. Idag utförs omkring 1 000 operationer årligen. Svår form av näthinneavlossning är ett förekommande problem där näthinnan förlorar sin elasticitet och skrumpnar ihop. Tidigare har man försökt släta ut näthinnan i en lång rad komplicerade operationer, en process som många gånger var besvärlig och inte alltid gav tillfredsställande resultat.
   – Många fall är svåra, men det är sällan helt hopplöst, berättar Sven Crafoord, överläkaren och ögonkirurgen som varit med att bygga upp ett svenskt centrum för näthinnekirurgi i Örebro. Genom forskning har vi utvecklat en ny operationsmetod där vi, efter att vi slätat ut näthinnan, sprutar in en ny form av tung silikonolja i ögat som håller näthinnan på plats under inläkningstiden. Då läker näthinnan fast lättare och synen blir bättre.

På gränsen till det omöjliga
Ett annat vanligt problem är hål i gula fläcken. Utan en fungerande funktion i gula fläcken försvinner detaljsynskärpa och färger. Det går inte att läsa eller känna igen folk ute på gatan. Därför är en utveckling av operationsmetoderna av stor betydelse.
   – Vi jobbar ibland på gränsen för vad som är möjligt. Strukturerna i ögat är väldigt fina och marginalerna små. Därför försöker vi utveckla nya operationsmetoder som ökar möjligheten att bibehålla eller förbättra synen hos patienterna, säger Sven.

Behandling av hål i gula fläcken 
När det gäller behandling av hål i gula fläcken använder vi en förfinad kirurgisk metod och har sedan en tid använt expanderande gas eller luft som fungerar som ett slags förband inuti ögat. Efter ingen eller en kortare tids positionering med huvudet nedåt får patienten sitta upp som vanligt. I jämförelse med den gängse behandlingsmetoden verkar det ge lika goda medicinska resultat. Men den stora fördelen är att patienten mycket tidigare kan återgå till ett normalt liv och slipper ligga på magen för att avlasta trycket i ögat under läkningstiden som tar upp emot två veckor.

Operationer i ögats bakre segment och glaskropp görs under mikroskop med stor förstoring. 


FAKTA OM ÖGATS NÄTHINNA

Näthinnan är ögats synhinna. Där finns våra synceller som gör att vi kan se. Inne i näthinnan bearbetas synsignalerna som sedan skickas till synnerven och vidare till syncentrat i hjärnan där rätt kodad signal ger en bild eller synupplevelse.
När näthinnan blir förstörd försämras synen. I de fall näthinnan lossnar blir allt svart i och med att inga signaler når synnerven. 

 

 

 


Sidan granskades den 30 mars 2011

Innehållsansvarig: Sven Crafoord

Publicerad av Anita Pettersson

Sven Crafoord

Sven Crafoord, docent, överläkare, Ögonkliniken vid Universitetssjukhuset Örebro.

Olika former av svår näthinneavlossning där näthinnan skrumpnat i veck. Dessa fall är betydligt svårare att behandla än sk vanliga näthinneavlossningar där näthinnan fortfarande är mjuk och följsam.

(Klicka på bilderna för högupplösta bilder i nytt fönster)