Fantastiska framsteg för behandling av åldersförändringar i gula fläcken

Åldersförändringar i gula fläcken, så kallad makuladegeneration har fram till nu varit den vanligaste orsaken till bestående synnedsättning hos äldre personer i Sverige och övriga västvärlden.
- Under de senaste åren har det skett fantastiska framsteg i behandling av den mer ovanliga fuktiga formen av makuladegeneration, berättar Ingrid Johansson, överläkare på Ögonkliniken vid Universitetssjukhuset Örebro. Hon är specialist på näthinnan och ögats bakre del där bland annat gula fläcken sitter.

Tidigare kunde denna sjukdom innebära en snabb och kraftig synförsämring på bara några veckor. Vid den fuktiga varianten av makuladegeneration bildas nya onormala kärl under näthinnan i gula fläcken. Det gör att framförallt detaljseendet och läsförmågan försämras. Raka linjer kan ses krokiga.

- 1999 kom först behandling med fotodynamisk terapi. Med hjälp av den behandlingen kunde vi bromsa synförsämringen. Det blev sällan bättre. Men då det tidigare inte funnits något att göra för dessa patienter var det ändå något revolutionerande då den kom, förklarar Ingrid Johansson.

Förhindrar nya blodkärl
Sju år senare kom det första anti-VEGF-preparatet för behandling av makuladegenerationer ut på marknaden. Behandlingen ges som injektioner i ögats glaskropp och syftar till att få den sjukliga processen i gula fläcken att bromsa upp. Ett fåtal patienter återfår till och med förmågan att läsa och se detaljer. Detta innebär att en del av patienterna kan klara sig utan förstoringshjälpmedel och får även behålla tillräckligt god syn för att få köra bil.

- Det är viktigt att komma ihåg att inte alla typer av makuladegenerationer är lämpade för behandling med anti-VEGF-preparat, påpekar Ingrid. Behandlingen är enbart verksam vid fuktiga relativt färska förändringar i gula fläcken. Patienter med torra makuladegenerationer som är 85 procent av fallen har ingen nytta av behandlingen. Deras synförsämring är lyckligtvis inte så snabb och dramatisk som den våta varianten.

Men inte heller de som haft en synnedsättning till följd av fuktig makuladegeneration under en längre tid och redan nått ett ärrstadium har nytta av behandlingen.

Alla patienter registreras
Idag är behandling med anti-VEGF-preparat en behandling som är standard på alla ögonkliniker i Sverige. Klinikerna är anslutna till ett nationellt kvalitetsregister där Ingrid är den som har huvudansvar.
- Alla patienter som får behandling registreras och vi kan följa resultatet av behandlingen kontinuerligt. Vi får också en uppfattning om hur många behandlingar som varje patient behöver och hur många behandlingar varje klinik totalt ger.

- Numera får de flesta patienter tre inledande injektioner med en månads intervall och de följs sedan upp månadsvis med kontroller för att vi ska kunna upptäcka nytillkommen aktivitet i sjukdomen i form av nytillkomna svullnader eller blödningar i gula fläcken som ger synförsämring. Då ger vi fler injektioner.

Då preparatet som injiceras är ett av sjukhusets dyrare läkemedel gör vi alltid ordentliga utredningar av patienterna med kontraströntgen innan läkemedlet sätts in. Ibland kan det vara tveksamt och då har vi regelbundet diskussioner på kliniken. Vi försöker också få en samstämmighet inom hela landet. Två gånger per år träffas landets behandlare och då tar vi upp fallbeskrivningar och har diskussioner om tolkningar.


Sidan granskades den 11 januari 2011

Innehållsansvarig: Ingrid Johansson

Publicerad av Petra Hedlund


Ingrid Johansson, ögonläkare på USÖ

Ingrid Johansson, ögonläkare

 

 

En injektion av läkemedel i ögat gör att den sjukliga processen i gula fläcken stannar upp.