Ny behandling kan ersätta transplantationer av hornhinnor


Ögonkliniken bedriver flera forskningsprojekt för att studera effekten av Corneal Collagen Crosslinking (CXL). Denna behandling har utvecklats för att stoppa sjukdomsförloppet vid keratokonus ett tillstånd som innebär att hornhinnan blir gradvis konformad. Obehandlad leder detta tillstånd ofta till grav synnedsättning men kan även ge symptom i form av dubbelseende, ljuskänslighet och huvudvärk.
 

Tidigare var hornhinnetransplantation den enda behandling som fanns att erbjuda mot keratokonus. Förloppet är ofta komplicerat och det är dessutom brist på donerade hornhinnor. CXL är istället en relativt enkel behandling som innebär att man, efter avskrapning av hornhinnans epitel, droppar riboflavin på hornhinnan under standardiserade former. Därefter belyses området med UV-ljus. Detta inducerar kemiska dubbelbindningar i hornhinnan och stabiliserar på så sätt strukturen och formen på hornhinnan.
Lovande resultat har redovisats från ett flertal grupper och CXL blir allt vanligare både i Sverige samt internationellt.

Bakteriedödande effekt
Ögonklinikens hypotes är att CXL-behandling även bör kunna användas för behandling av keratit, dvs infektion i hornhinnan. KOmbinationen riboflavin och UV-ljus är känd för att kunna inaktivera olika mikroorganismer, d v s flertalet virus, bakterier och parasiter, som kan orsaka infektioner. Nu återstår att vetenskapligt påvisa CXL-behandlingens bakteriedödande effekt.

Metoden utvärderas
Vid Kliniskt forskningscentrum på USÖ genomförs laboratorieexperiment där avdödning av mikroorganismer sker med UV-ljus och riboflavin för att utvärdera och utreda denna process ytterligare. I vätskelösningar med tillsats av riboflavin utvärderas den bakterieavdödande effekten för olika patogener vid keratit.

Kan ersätta antibiotika
Utöver detta pågår en kliniskprövning, som initierats vid Ögonkliniken i Örebro, där CXL testas som primär behandling för misstänkt bakteriell keratit, istället för sedvanlig antibiotikaterapi. Studien har visat på god läkning utan antibiotika i de inkluderade fallen hittills. Med tanke på resistensutveckling och mikroorganismer okänsliga för antibiotika är denna behandling av stort intresse för oss, då den kan erbjuda möjlighet till behandling där det tidigare inte varit möjligt, säger Karim Makdoumi, läkare vid Ögonkliniken.

Efter droppar med riboflavin belyses hornhinnan med UV-ljus.
Efter droppar med riboflavin belyses hornhinnan med UV-ljus

 


Sidan granskades den 11 januari 2011

Innehållsansvarig: Karim Makdoumi

Publicerad av Petra Hedund

 

Karim Makdoumi. ST-läkare och doktoand på Ögonkliniken, USÖ

Karim Makdoumi, ST-läkare och doktorand, Ögonkliniken, USÖ


Infektion i transplanterad hornhinna

 

Samma öga efter CXL-behandling

 

(Klicka på bilderna så öppnas en högupplöst version i ett nytt fönster)