Makulakirurgi

Metod

Vitrektomi d v s glaskroppskirurgi innebär att man avlägsnar glaskroppen och kirurgiskt åtgärdar traktion i makula, hål i makula, avlägsnar epiretinala membran. Operationen genomförs vanligen i lokalanestesi. Modern teknisk apparatur gör det möjligt att arbeta detaljerat i ögats mikrovärld. Vanligen används balanserad saltlösning, luft eller expanderande gas som tamponad.

Indikationer

Makulahål: OCT verifierat, symtomgivande hål som ej har längre duration än två år där patienten accepterar behandlingsförslag inkluderande kortare tids magläge.

Makula pucker: epiretinalt membran, metamorfopsi och/eller synnedsättning.

Makulaödem:
tunt epiretinalt membran alt bakre glaskroppsmembran ev OCT verifierat och tidigare laserbehandlad.

Makulatraktion:
OCT verifierat glaskropps- eller membrantraktion i makula. Synnedsättning och/eller metamorfopsi.


Sidan granskades den 1 december 2020

Innehållsansvarig: Guy Shanks

Publicerad av Louise Rosén

Kontakta oss:

Remiss One-stop polop bakre

One-Stop flöde makulahål och pucker

Remiss eller telefonkontakt med bakre segment kirurg

Vxl 019-602 10 00