Glaukomkirurgi

Metod

Vår rutinmetod är viskokanalostomi- djupsklerektomi med implantat. Detta innebär ett i princip icke penetrerande ingrepp som i sig innebär att komplikationerna är färre. Detta är en rutinmetod sedan 15 år tillbaka.

Sedan flera år tillbaka har vi även utvecklat glaukomkirurgi med hjälp av shuntar av olika typer.

I vissa fall använder vi även diodlaser.

Indikation

Glakom som inte går att reglera med droppar och/eller tabletter. Många patienter blir överkänsliga för sina droppar och detta är också en operationsindikation.

Rutiner

Den operativa behandlingen sker båda i öppen och slutenvård. Vid behov av narkos gäller slutenvård. Patienter långväga ifrån som kan opereras i öppenvård får ibland bo på patienthotellet.

En undersökning görs oftast först på mottagningen av den doktor som ska operera. Ett första besök sker dagen efter operationen och därefter kontroller med lämpliga intervaller som man kommer överens om.

Så långt det går sköts kontrollerna på hemorten, dock måste en del kontroller skötas av operatören. Detta gäller speciellt shuntkirurgin.

I de flesta fall får patienten fortsätta med kontrollerna livet ut.


Sidan granskades den 1 december 2020

Innehållsansvarig: Susanna Sagefors

Publicerad av Anne Billros

Kontakta oss:

Remiss eller telefonkontakt med främre segment kirurg

Vxl. 019-602 10 00