Hydrocefalus

Hydrocefalus är benämningen på tillstånd varvid mängden vätska i huvudet är ökad. Vätskan är oftast lokaliserad i hjärnans ventriklar, vilka då är vidare än normalt. Vidgningen beror oftast på en störning av ryggmärgsvätskans (likvors) cirkulation, men kan också vara en konsekvens av hjärnatrofi. Vid det sistnämnda kallas bör tillståndet benämnas central atrofi.

Hydrocefalus som beror på störningar i omsättningen av likvor delas upp i två kategorier:

  • Kommunicerande - om det finns ett fritt likvorflöde mellan ventriklarna och subaraknoidalrummet
  • Icke-kommunicerande - om det föreligger en obstruktion av flödet, t ex akveduktstenos.

Vidare klassificeras hydrocefalus efter det intrakraniella trycket (ICP) såsom normal- eller högtryckshydrocefalus och efter utlösande orsak som idiopatisk (om orsaken är okänd) eller sekundär (om känd, t ex subaraknoidalblödning).

Idiopatisk normaltryckshydrocefalus (iNPH, den vanligaste formen av hydrocefalus hos vuxna) är en kommunicerande hydrocefalus med normalt tryck utan känd orsak. Patienter som får diagnosen sannolik iNPH skall enligt internationella kriterier uppfylla följande krav: Gång-/balansstörning och kognitiv svikt och/eller urinträngningar/inkontinens, vidgade ventriklar, fri kommunikation mellan alla ventriklar och subaraknoidalrummet, ingen känd orsak till ventrikelvidgningen. Dessa patienter remitteras till och utreds vid neurologiska kliniken. Om patienten bedömmes vara kandidat för att få shunt kontaktas neurokirurg och patienten kallas inom ca 3 månader för operation. 

Operationsmetod

Samtliga ingrepp sker under generell anestesi och tar ca 30 min. En kateter placeras i endera sidoventrikeln och kopplas till en shuntventil subkutant bakom det ena örat. Shuntventilen är kopplad till en lång kateter som tunnelleras under skinnet och vars distala spets placeras i en extrakraniell kavitet, vanligast är till fri bukhåla. 

Operationsdagen

Patienten fastar enligt rutin för anestesi. Patienten ska ha operationsskjorta och sjukhusets underkläder. Inga smycken, smink eller nagellack. Premedicinering enligt anestesijournal, samt administrering av ordinerade läkemedel görs av natt SSK ifall patienten ska opereras på morgonen. Antibiotika skickas med till operation. KAD sätts.

Postoperativt

Patienten övervakas på NIMA eller postoperativ avdelning tills dagen efter op. Kontroller enligt PM för neurologisk övervakning. Alla patienter ska kopplas upp med 3-avlednings-EKG. Patienten kan flytta ut från NIMA-sal eller till hemsjukhus som regel ett dygn efter operationen. Ofta behövs ca 2-4 vårddygn totalt. Suturer tas som regel efter 12 dygn, vid utskrivning får pat med sig lapp om när de skall tas. Uppföljning sker på neurologiska kliniken enligt rutin vid 3 och 12 mån. CT hjärna görs 4-6 veckor postop.


Sidan granskades den 13 april 2018

Publicerad av Eva Overmeer