Neurokirurgi

På USÖ bedrivs såväl akut som planerad neurokirurgi. För närvarande finns tre specialister i neurokirurgi som alla är disputerade och överläkare.

Verksamheten är ingen egen klinik utan en sektion under ANIVA kliniken. Till neurokirurgin hör NIMA (neurokirurgisk intermediär avdelning) som för närvarande har fyra platser. Här vårdas patienter (neurologiska eller neurokirurgiska) som behöver högre övervakningsnivå än på en vanlig vårdavdelning. I övrigt vårdas neurokirurgiska patienter på andra enheter, t ex neurologen, kirurgen, barn eller infektion. Neurokirurgerna är i huvudsak konsulter.


Sidan granskades den 30 oktober 2018

Innehållsansvarig: Zandra Olivecrona

Publicerad av Ulrika Friberg

Kontakta oss

Neurokirurger

Överläkare och docent
Pekka Mellegård
 

Överläkare och docent
Magnus Olivecrona

Överläkare med dr
Zandra Olivecrona

Tel vxl. 019-602 10 00