Autolog stamcellstransplantation

Metoder

Skörd av patientens egna blodstamceller för kvalitetskontroll och lagring följt av högdosbehandling med cytostatika och återinfusion av skördade (=autologa) stamceller. Stamcellsskörd och transplantation sker efter förberedande cytostatikabehandling på inremitterande klinik.

Indikationer

Myelom hos patienter under 65 år som primärterapi och för olika typer av maligna lymfom i varierande sjukdomsstadier.

Behandlingsresultat

Myelom - mycket goda. Ingen behandlingsrelaterad mortalitet under 17 års verksamhet. Tyvärr är autolog stamcellstransplantation vid myelom ej botande men behandlingen kan upprepas en, ibland två gånger.
Lymfom - sammanställning av resultat pågår på onkologiska kliniken USÖ

Väntetider

Mycket korta väntetider - veckor - någon  månad. Planering av skörd och autolog stamcellstransplantation görs oftast i samband med att primärterapi hos inremitterande klinik påbörjas.

Rutiner

Förberedelser

Bedömning av specialisttandläkare rekommenderas före autolog stamcellstransplantation. Finns potentiella infektionsfoci i munhålan?


Sidan granskades den 9 maj 2018

Innehållsansvarig: Bertil Uggla

Publicerad av Mia Lagerroos

Kontakta oss

Medicinskt ansvarig

Bertil Uggla
Tel 019-602 76065