Dubbelballongenteroskopi

Metoder

Dubbelballongenteroskopi är ytterligare en metod för att undersöka tunntarmen. Med ett två meter långt kikarinstrument kan man med hjälp av två uppblåsbara ballonger fastgjorda på instrumentet, som man växelvis blåser upp, ta sig genom tunntarmen som är 3-4 meter lång.

Indikationer och behandling

Är de samma som för kapselendoskopi, nämligen blödningar där man hittills inte har hittat blödningskälla eller där kapselundersökning visar ett fynd man vill undersöka närmare. Även vid onormala fynd vid röntgen, misstanke om Crohn’s sjukdom och oförklarlig kronisk diarré är dubbelballongenteroskopi en bra metod.

Skillnaden från kapselendoskopi är att man kan åtgärda vissa fynd vid dubbelballongenteroskopi, till exempel ta bort polyper, koagulera vissa typer av blödningar, vidga förträngningar och ta prov från tarmslemhinnan.

Väntetid

Väntetiden är cirka 4 veckor. Om behov föreligger så kan vi erbjuda en snabbare tid, i allmänhet inom 1 vecka, kontakta oss därvid på telefon 019-602 18 79. Svar på undersökningsresultatet erhålles omedelbart efter undersökningen om det inte har tagits vävnadsprover, svar på dessa tar cirka 4 veckor.

Rutiner 

För att tarmen ska kunna granskas måste den vara ren. Om patienten tar järntabletter måste han/hon göra uppehåll med dem en vecka före undersökning. Använder patienten Waran behöver PK regleras till nivå under 1,8 inför undersökningen. Ta kontakt med den mottagning eller vårdcentral som sköter ditt PK.

Undersökningen avser endast bedömning av tunntarmen och patienten får besked om eventuella fynd. Inremitterande läkare ansvarar dock för helhetsbedömningen av patientens symtom.

Patienten ska undvika frukt, grönsaker och grovt bröd, framför allt sådant med linfrö och liknande minst två dygn innan undersökningen.

Dagen före undersökningen börjar tarmrengöringen för patienten:

  1. Ät gärna en lätt lunch, till exempel kyckling, kokt fisk, skinka, ris och potatis.
  2. Laxabon kan börja drickas tidigast 2 timmar efter lunch.
  3. Inom 2-2,5 timmar ska endast 2 liter av lösningen drickas.
  4. Klara drycker får drickas helt fritt efter tarmrengöringen (till exempel kaffe, the, saft, buljong).

Undersökningsdagen får patienten inte köra bil på grund av den bedövning som ges vid behov. Nagellack eller smycken ska inte användas. Efter undersökningen kvarstannar patienten på mottagningen under ytterligare 1 timme.

Patientinformation

Patientinformation skickas med patientkallelsen.

 


Sidan granskades den 9 maj 2018

Innehållsansvarig: Nils Nyhlin

Publicerad av Mia Lagerroos

Kontakta oss

Medicinskt ansvarig

Nils Nyhlin
Tel 019-602 23 61

Relaterade länkar