Graviditetsimmuniseringar

Kvinnokliniken Universitetssjukhuset Örebro har sedan lång tid tillbaka en särskild Perinatalgrupp bestående av Obstetriker, Blodgruppsserologer samt Neonatologer, vilka diskuterar och rekommenderar provtagningar, utredningar och behandlingar vid uppkommen alloimmunisering under graviditet. Perinatalgruppen är tillgänglig för rådgivning vad gäller graviditetsimmuniseringar från hela landet.

Vår policy de sista åren har varit att kontrollera, följa och i förekommande fall behandla den gravida kvinnan och fostret utan att använda invasiva ingrepp som fostervattenprov (amniocenteser), navelsträngsprovtagning (cordocentes) eller intrauterina transfusioner, en provtagning och behandling som påtagligt ökar risken för en försämring av uppkommen immunisering.

I första hand rekommenderar vi upprepad bestämning av titer nivåer, vid RhD immunisering kompletteras ofta provtagningen med bestämmande av anti-D koncentrationer. Vid misstanke om fosterpåverkan av mer allvarlig natur kompletterar vi med ultraljudsundersökning för att se eventuella tecken på anemi hos fostret samt mätning av blodflöde i cns kärl (arteria cerebri media). Vi har också möjlighet att, i förekommande fall och vid behov, beställa utredning av fostrets blodgrupp när vi misstänker immunisering mot blodgrupperna RhD, Rhc, Kell, Duffy (Fy). Detta kan göras från ett blodprov på modern.

Behandlingar som i första hand blir aktuella vid allvarlig immunisering är plasmabytesbehandling av modern och/eller högdos behandling med immunoglobulin (IVIG).

Vid allvarlig immunisering med bedömd risk att det nyfödda barnet kan ha behov av blodbyte, tages ställning till lämplig förlossningsenhet i samarbete med neonatal intensivvårdsenhet

Perinatalgruppen sammanträder en gång per vecka för att diskutera aktuella fall samt ge rekommendationer för fortsatt handläggning av den immuniserade graviditeten.

 


Sidan granskades den 25 maj 2018

Innehållsansvarig: Margareta Fredriksson

Publicerad av Ulrika Friberg

Relaterade länkar:

Kontakta oss:

Vxl. 019-602 10 00


Blodcentralen

Blodgruppsimmunolog Derek Filbey