Fertilitetsbevarande åtgärder

Infrysning av spermier inför sjukdomsbehandlingar som kan medföra risk för spermiepåverkan och nedsatt fertilitet är rutin sedan många år tillbaka. Mannen besöker enheten och lämnar lämpligtvis två spermieprover för infrysning.

Kvinnor kan i vissa fall lämna ägg för nedfrysning före fertilitetsskadande sjukdomsbehandling. Det kräver dock stimulering före ägguttagningen, så åtgärden tar minst två veckor. Äldre kvinnor har färre ägg och sämre äggkvalitet. Det är sällan meningsfullt med fertilitetsbevarande behandling för kvinnor som närmar sig 40-årsåldern.

Vi kan frysa såväl befruktade ägg (embryon) som obefruktade ägg. Frysning av embryon förutsätter att kvinnan har fast manlig partner.

Enligt nuvarande föreskrifter får frysförvarade embryon sparas i upp till tio år, men finns särskilda skäl kan Socialstyrelsen bevilja förlängd frysförvaring efter ansökan. Vad gäller spermier och obefruktade ägg finns ingen lagstadgad tidsgräns för tillåten frysförvaring.

Obs! Dessa åtgärder är brådskande, så direktkontakt med Fertilitetsenheten rekommenderas.

Provtagning före frysning:
HIV, Hepatit B (HBsAg och anti-HBc) och Hepatit C, HTLV I och II, syfilis.

Dokument från fertilitetslab till remittenter:
Infrysning av spermier i fertilitetsbevarande syfte

 


Sidan granskades den 14 juni 2022

Innehållsansvarig: Juliane Baumgart

Publicerad av Agneta Nyström

Kontakta oss:

Fertilitetsenheten 
Tel 019-602 11 18

Medicinskt ansvarig:
Juliane Baumgart
Tel 019-602 10 00

Fertilitetsenheten har inte remisstvång.