Behandling av ofrivillig barnlöshet håller god kvalitet

Fertilitetsenheten vid Universitetssjukhuset Örebro (USÖ) är specialiserad på utredning och behandling av ofrivillig barnlöshet.
Enhetens omfattande kvalitetsarbete mot ISO 9001:2008* resulterade i att verksamheten godkändes och certifierades av kvalitetsgranskaren "Det Norske Veritas".
 
Certifieringen innebär att fertilitetsverksamheten genomgått en objektiv granskning som visar att USÖ har god kvalitet på utredning och behandling av ofrivillig barnlöshet.
 
Det kvalitetsledningssystem som fertilitetsenheten arbetat fram säkerställer såväl den medicinska kvaliteten som förebygger risker eller felaktigheter i behandlingen.
 
Certifieringen hjälper fertilitetsenheten att ständigt kvalitetssäkra och utveckla sin verksamhet vilket på sikt bidrar till en förbättrad behandling av ofrivillig barnlöshet.
 
* Internationella standardiseringsorganisationen (ISO) arbetar med kvalitetsledning inom flertalet områden, däribland hälso- och sjukvård. Denna kvalitetsledning innebär tekniker och metoder för hur en organisation ska styra, leda och utveckla den genomgripande kvaliteten på sina aktiviteter.

Sidan granskades den 4 april 2017

Innehållsansvarig: Gabriella Widlund

Publicerad av Agneta Nyström