IVF/ICSI

"Provrörsbefruktning." Kvinnan hormonstimuleras till mognad av flera ägg, varefter äggen uthämtas genom transvaginal punktion av folliklarna. Äggen befruktas på laboratoriet och några dagar senare förs ett befruktat ägg (i undantagsfall två befruktade ägg) in i kvinnans livmoder.

Cirka var tredje behandling leder till graviditet och var fjärde till förlossning.

Indikationer:

Tubarskador, måttlig/uttalad endometrios och/eller manlig infertilitet. Oförklarad infertilitet i minst två år när kvinnan är under 35 - 36 år. Äldre kvinnor har lägre egen graviditetschans vilket motiverar snabbare utredning/behandling.

Obligatorisk provtagning före behandling:

HIV, Hepatit B och C, HTLV I och II, syfilis. Gäller även partner.


Sidan granskades den 4 april 2017

Innehållsansvarig: Gabriella Widlund

Publicerad av Agneta Nyström