Donerade ägg eller spermier

Äggdonation förutsätter provrörsbefruktning medan spermiedonation kan göras antingen som provrörsbefruktning eller genom insemination i livmodern. Behandling med både donerade ägg och spermier samtidigt är inte tillåten.

Obligatorisk kuratorsutredning på Fertilitetsenheten föregår behandlingen.

Barn som avlats genom givarbehandling har, om det har uppnått tillräcklig mognad, lagstadgad rätt att ta del av de uppgifter om givaren som antecknats i sjukhusets så kallade särskilda journal. Mottagaren/mottagarna förväntas berätta för barnet hur det kommit till.

Det finns inget lagligt hinder mot att mottagaren/mottagarna har en egen känd givare, men det motiverar i så fall utökad kuratorsutredning på grund av ökad risk för psykosociala problem.

Vävnadsrådets hemsida kan man se filmer som berör donation av ägg och spermier ur både donatorers och mottagares perspektiv.

Vi har brist på donatorer och kan tyvärr inte erbjuda behandling till personer som är registrerade vårdnadshavare/gemensamma registrerade vårdnadshavare för barn sedan tidigare.

 

Indikationer:

  • Avsaknad av eller att de egna gameterna bedöms som alltför dåliga för att kunna användas till behandling.
  • Risk för överförande av (anlag för) svår ärftlig sjukdom till barnet.
  • Lesbiska par och ensamstående kvinnor har rätt att prövas för behandling med donerade spermier.

 

Obligatorisk provtagning före behandling: HIV, Hepatit B och C, HTLV I och II, syfilis. Gäller även partner.

 


Sidan granskades den 8 augusti 2018

Innehållsansvarig: Gabriella Widlund

Publicerad av Ulrika Friberg