Assisterad befruktning

Fertilitetsenheten erbjuder infertilitetsbehandling till heterosexuella och lesbiska par samt till ensamstående kvinnor.

Kvinnan ska ha rimlig graviditetschans och graviditet får inte vara kontraindicerad. Av medicinska skäl bör kvinnan ha BMI <30 och får inte ha BMI >35. Rökning försämrar graviditetschansen.

Övre åldersgränsen för landstingsfinansierad behandling är ej fyllda 40 år för kvinnan i behandling. Vid privatfinansierad behandling får kvinnan i behandling ej ha fyllt 42 år. Heterosexuella och lesbiska par ska ha en stabil relation och vara gifta eller sammanboende. För heterosexuella par krävs i regel minst ett års egna graviditetsförsök före utredning men om det finns kända infertilitetsorsaker, inklusive kvinnans ålder, kan paret tas emot tidigare.


Sidan granskades den 4 april 2017

Innehållsansvarig: Gabriella Widlund

Publicerad av Agneta Nyström

Relaterade länkar