Gynekologisk tumörkirurgi

Kvinnokliniken opererar alla former och stadier av gynekologisk cancer. Tumörteamet opererar även patienter med benigna komplicerade tillstånd där den tumörkirurgiska tekniken och/eller samarbetet med de övriga disciplinerna i det bäckenkirurgiska teamet behövs för gott resultat.

Cervixcancer

Utredning inför behandling sker tillsamman med gynonkologen. Kirurgisk behandling utförs med radikal hysterectomi och lymfkörtelutrymning enligt Wertheim-Meig. Fertilitetsbevarande kirurgi kan i lämpliga fall utföras genom abdominell trachelectomi. Eventuellt kommer fertilitetsbevarande operationer vid cervixcancer i framtiden att centraliseras på riksnivå.

Corpuscancer

Corpuscancer i alla stadier även avancerade där utvidgad kirurgi är lämplig.

Ovarialcancer

Ovarialcancer i olika stadier i kurativt eller tumörreducerande syfte. Vid behov operation med bäckenkirurgiskt team.

Vulvacancer

Vulvacancer i alla stadier. Sentinel node teknik används i samarbete med Kvinnokliniken i Karlstad.

Recidivcancer

Recidivcancer av olika omfattning där operation efter utredning anses lämplig. Alla typer av ingrepp utförs. Vid behov av främre eller bakre bäckeneviceration sker detta tillsammans med kirurg/urolog i det bäckenkirurgiska teamet.

Benigna tillstånd

Benigna tillstånd som kräver operation av mer komplicerad natur där tumörkirurgisk teknik behövs. Exempelvis omfattande adherenser, svår endometrios mm


Sidan granskades den 9 maj 2011

Innehållsansvarig: Carina Zetterberg

Publicerad av Margareta Fredriksson

Kontakta oss:

Vxl 019-602 10 00

Tjänstgörande ansvarig tumörkirurg nås via sjukhusets växel.


Remisser ska adresseras till:
Tumörteamet
Kvinnokliniken USÖ
Avd 23
701 85 Örebro


Medicinskt ansvarig:

Öl Fatma Bäckman

Tumörteamets läkare:

Fatma Bäckman
René Bangshöj
Luz Ladi
Lena Wijk
Clelia Daverio
Inga Steinberga


Planeringsansvarig sjuksköterska:

Vårdavdelning 23, Ingegerd Wilhelmsson