Transanal endoskopisk mikrokirurgi (TEM)

Allmänt:

Avancerat men skonsamt transanalt ingrepp för ändtarmstumörer i korttidsvård.

Indikationer:

Benigna adenom är huvudindikation. Ytlig rektalcancer (T1) kan vara en annan indikation, även T2-cancer hos sköra individer som inte tål bukingrepp.

Behandling:

Operationen utförs efter tarmrengöring och i muskelrelaxerad narkos. Särskild uppläggning krävs. Via ett grovt rektoskop och ett speciellt instrumentarium med stereooptik kan tumören excideras radikalt med god precision och hemostas. Vanligen sutureras defekten.

Rutiner:

Inläggning dagen före operationen för peroral tarmrengöring. Utskrivning 1-2 dagar postoperativt.

Uppföljning:

Rektoskopikontroller 4 ggr/år initialt, därefter glesare. Cancer följs även med CT-kontroller och till femårsgränsen.

Undersökningsmetoder

F.n. rektoskopi och koloskopi.

Endorektalt ultraljud är önskvärt och kommer att tillföras enheten.

MR av lilla böckenet och CT thorax-buk vid misstänkt eller belagd cancer.


Sidan granskades den 7 juli 2020

Innehållsansvarig: Bayar Baban

Publicerad av Marianne Janmark

Kontakta oss:

Verksamhetschef

Peter Flodström 

Telefon växel 019-602 10 00

Läkarchef/överläkare

Bayar Baban

Kolorektalsjuksköterskor mottagning

Telefon 019-602 15 60