Tarmfistelkirurgi

Allmänt

Stor och mödosam kirurgi för ett svårt sjukdomstillstånd med komplicerad handläggning och ofta långa vårdtider

Indikationer

Benigna tarmfistlar till hud och andra organ, orsakade av Crohns sjukdom, annan inflammatorisk sjukdom, trauma, iatrogena orsaker m.m.

Behandling

Först identifiering av fisteln, hudvård, bandagering, skötsel av ev. stomi, vätskebalans- och nutritionskorrigering samt venös access, senare röntgenologisk/endoskopisk kartläggning av fistelsystem och tarm,  och vid optimal tidpunkt, ofta minst sex månader efter fistelns uppkomst, laparotomi med operativ korrigering. Kirurgin är svår, tidsödande och ibland komplicerad men har goda utsikter att häva ett för patienten mycket besvärligt tillstånd.

Rutiner

Ofta lång vårdtid med intensiv medverkan av alla personalkategorier. Stor erfarenhet krävs. Viss vård kan skötas i hemmet med avancerad omvårdnad inkl. nutrition.

Uppföljning

Individualiserad poliklinisk uppföljning till säker utläkning och stabilt nutritionsläge.

Undersökningsmetoder

CT buk, olika kontraströntgenundersökningar och endoskopier av magtarmkanalen.

Fistulografi.


Sidan granskades den 7 juli 2020

Innehållsansvarig: Bayar Baban

Publicerad av Marianne Janmark

Kontakta oss:

Verksamhetschef

Peter Flodström 

Telefon växel 019-602 10 00

Läkarchef/överläkare

Bayar Baban

Kolorektalsjuksköterskor mottagning 

Telefon 019-602 15 60