Stomiterapeut

Stomiterapeuten arbetar med patienter som är stomi- och reservoaropererade samt patienter med analinkontinens. 

Stomiterapeuten är konsult för hela sjukhuset och regionen.

Stomiterapeutens huvudsakliga arbetsuppgifter

  • pre- och postoperativa åtgärder vid stomi- och reservoaroperationer
  • utprovning och förskrivning av stomibandage
  • stomikomplikationer och hudproblem runt stomi
  • fistelproblem
  • svårbandagerade såromläggningar
  • undervisa patienter, anhöriga och vårdpersonal i stomivård
  • är uppdaterad på nyheter inom stomivården

 


Sidan granskades den 30 maj 2018

Innehållsansvarig: Agneta Törnqvist

Publicerad av Marianne Janmark

Kontakta oss:

Verksamhetschef

Peter Flodström

Stomiterapeut

Agneta Törnqvist
Camilla Björklund

019-602 10 00 vx

019-602 15 96

Telefontider:
Måndag – torsdag
kl 08.00-08.45

Övrig tid telefonsvarare