Bäckenreservoarkirurgi

Allmänt

Tarmrekonstruktion efter kolektomi där permanent stomi kan undvikas.

Indikationer

Ulcerös kolit och familjär kolonpolypos.

Behandling

Operationen innebär konstruktion av en ny ändtarm, neorektum, efter komplett proktokolektomi som utförs samtidigt, eller vanligare, som en sekundär rekonstruktion efter tidigare kolektomi. Distala ileum används, viks till en J-reservoar, och anastomoseras till analkanalens topp. Vanligen läggs samtidigt en temporär avlastande loop-ileostomi som i sin tur läggs ned med ett mindre ingrepp efter sex månader.

Rutiner

Sju till tio dagars vårdtid för sköljning av reservoaren, postoperativ återhämtning och stomiträning.

Postoperativ vård enligt ERAS.

Uppföljning

Återbesök efter någon månad postoperativt. Nedläggning av temporär stomi efter sex månader. Därefter uppföljning hos stomiterapeut och glesa skopikontroller av reservoaren. Inflammation i reservoaren (pouchit) kan behöva behandlas medicinskt.

Undersökningsmetoder

Flexibel endoskopi med biopsier.


Sidan granskades den 7 juli 2020

Innehållsansvarig: Bayar Baban

Publicerad av Marianne Janmark

Kontakta oss:

Verksamhetschef

Peter Flodström 

Telefon växel 019-602 10 00

Läkarchef/överläkare

Bayar Baban

Kolorektalsjuksköterskor mottagning 

Telefon 019-602 15 60