Thyreoideakirurgi

Allmänt:

Delikat kirurgi, som kräver noggrann dissektion av nerver och bisköldkörtlar för att undvika skador på dessa.

Indikationer:

A. Toxisk eller B. atoxisk struma (förstorad sköldkörtel) C. tumör (benign, befarad /bevisad) cancer.

A. Förhöjda ämnesomsättningshormoner, ofta i förening med obetydligt eller ej alls förstorad körtel (Graves’ sjukdom).  Kirurgisk behandling aktuell vid intensiv sjukdomsbild, recidiv efter längre tids medicinsk behandling, hos unga patienter, vid ögonsymptom (endokrin oftalmopathi). Vid uttalade ögonbesvär skall operation ske skyndsamt. Akut op om patienten fått biverkningar av den medicinska behandlingen.

B. Sköldkörtelförstoring (knölstruma) av sådan grad att den ger lokala symptom – sväljningsbesvär, klumpkänsla, harklingar etc. Verifierad (datortomografi/ultraljud) påverkan på luftstrupe och/eller matstrupe. Vissa patienter har en lätt (ibland förbisedd) form av giftstruma (toxisk knölstruma), som kan ha klinisk betydelse.

C. Tumör i sköldkörteln skall alltid utredas, diagnosen bör vara känd vid op. I vissa fall kan cytologisk undersökning ej avgöra om tumören är godartad eller om det är cancer, vaför  op i dessa fall blir diagnostisk.

Behandling:

A. + C.: Total thyroidektomi utförs, dvs hela sköldkörteln avlägsnas. Vid cancer kompl lymfkörtelutrymning (i övrigt i princip samma operation).
B.  Den förstorade sköldkörtelloben (eller drygt denna) avlägsnas. Ofta dubbelsidig operation.

Rutiner:

Sjukhusvistelse som regel i 2 dygn, under vilken tid bl a kalkvärden följs.

Uppföljning:

Återbesök (oftast) efter 4-5 v, i övrigt beroende på diagnos. Senare hos medicin-/distriktsläkare. Vid cancer uppföljning via onkologisk klinik. Ev strålbehandling.

Undersökningsmetoder

Vid giftstruma är patienten nästan alltid utredd och behandlad av medicinsk endokrinolog och ibland även av ögonläkare.

Hormonprover, ibl scintigrafi/upptagstest.


Sidan granskades den 7 juli 2020

Innehållsansvarig: Leszek Kubalski

Publicerad av Marianne Janmark

Kontakta oss:

Verksamhetschef

Peter Flodström 

Telefon växel 019-602 10 00

Överläkare

Göran Wallin

Läkarchef/överläkare

Leszek Kubalski

Bröst-, endokrinsjuksköterska mottagning

Telefon 019-602 12 48