SCS-behandling vid refraktär angina pectoris

Sedan 2001 har USÖ opererat in SCS (Spinal Cord Stimulation) som smärtlindrande behandling vid refraktär angina pectoris. Fram tills idag har cirka 60 patienter behandlats och 90 % av dessa har varit nöjda. De har haft färre anginaatacker, minskat antal vårdtillfällen och de har öka sin aktivitetsförmåga. Runt patienterna jobbar en väl fungerande och erfaren grupp som består av kardiolog, anestesiolog, sjukgymnast och sjuksköterska. 

Patienter aktuella för SCS är de med refraktär angina, det vill säga angina i funktionsklass III-IV som inte kan kontrolleras genom en kombination av medicinsk behandling, PCI och/eller CABG.

På SCS-mottagningen inleds utredningen med TENS-utprovning.  Patienten använder TENS hemma under cirka fyra veckors tid för att sedan komma för en utvärdering. Vid god effekt, som visar sig genom mindre smärta, mer rörlighet och minskat användande av nitropreparat anses patienten vara aktuell för operation. Myocardscint eller stresseko görs för att påvisa reversibel ischemi vilket stödjer indikationen för SCS.

Vid operationen, som görs i lokalanestesi, testas SCS för att få utbredning av stimulering (parestesier) över anginaområdet.  Patienten kan sedan gå hem dagen efter ingreppet. Återbesök sker sedan två veckor, tre månader och sex månader efter operationen, och efter detta en gång per år.

Patienter som skulle kunna vara hjälpta av SCS kan remitteras till SCS-mottagningen, Hjärtmottagningen, USÖ för bedömning. Vi finns också tillgängliga för diskussion, med fördel genom skriftlig förfrågan och med information om patientens tillstånd, medicinering, övriga sjukdomar, angiografiska resultat, och objektivisering av ischemi.


Sidan granskades den 13 januari 2017

Innehållsansvarig: Kjeld Christensen

Publicerad av Christina Blomkvist

Kontakta oss

Tel: 019-602 10 00

Stella Cizinsky