Kranskärlskirurgi

Kranskärlssjukdom kan idag behandlas med bypasskirurgi (CABG) , perkutan koronarintervention (PCI) eller konservativt. Valet av behandling grundar sig på symtom och tidsförlopp, myokardfunktion, kranskärlsanatomi och komorbiditet. Det finns idag flera randomiserade studier som jämför PCI och CABG, och aktuella europeiska och amerikanska rekommendationer är baserade på dessa. I rekommendationerna betonas vikten av ett multidisciplinärt ”Heart team ” som handlägger patienten. På USÖ finns därför lokala riktlinjer för beslut och handläggning av alla patienter med kranskärlssjukdom.

Metoder på USÖ

Kärl-Thoraxkliniken, USÖ har utvecklat en metod, den så kallade "no touch-tekniken", som innebär att vengraft som används vid kranskärlskirurgi uttages med ett omgivande skikt av skyddande vävnad. Denna metod används idag som standard vid kranskärlskirurgi på Kärl-Thoraxkliniken, USÖ men sprids successivt som en alternativ metod till konventionell vengrafttagning. 


Sidan granskades den 5 december 2019

Innehållsansvarig: Mats Dreifaldt

Publicerad av Åsa Toftegaard