Indikationer och kontraindikationer för CRT

Indikationer:

  • Hjärtsvikt NYHA III-IV trots optimal medicinering/ revaskularisering.
  • EF < 35 % med LVEDD > 60mm.
  • QRS-bredd > 120ms som tecken på interventrikulär dyssynkroni. (vid QRS 120-150 önskas EKO-tecken på mekanisk dyssynkroni)
  • AVB III med uttalad hjärtsvikt, med eller utan pacemaker
  • Patient som skall få ICD med grav hjärtsvikt. (CRT-D)

Kontraindikationer:

  • Demens.
  • Malign sjukdom.
  • Klaffvitier som orsak till svikten.
  • Akut hjärtsvikt.
  • Snabbt förmaksflimmer. (Kan övervägas tillsammans med His-ablation)

Sidan granskades den 11 januari 2011

Innehållsansvarig: Thomas Kronvall

Publicerad av Anita Pettersson

Kontaktpersoner

Tel: 019-602 10 00

Thomas Kronvall

Peter Linde