Resynkroniserings terapi (CRT)

Allmänt

Patienter med grav hjärtsvikt och retledningsstörning (dyssynkroni) kan förbättras av biventriklär pacemaker-(CRT)behandling. I flera studier (InSync, MIRACEL, MUSTIC, COMPANION, CARE-HF) har man visat att ca 70 % av alla som får resynkronisering får symtomlindring, ökad EF % och minskad sjukhusvård. I en studie samt vid en metaanalys ses en mortalitetsvinst på ca 35 %. Enligt internationella och nationella riktlinjer har CRT-behandling hög indikation och starkt vetenskaplig bevisvärde.

Tekniskt sett implanterar man en vanlig pacemaker med ytterligare en elektrod i sinus coronarius för att komma åt vänster kammare. Man försöker synkronisera aktiveringen av bägge kamrarna optimalt.

Implantationer av biventrikulär pacemaker har utförts på USÖ sedan 2002. Verksamheten har ökat under det senaste året och under 2006 implanterades 20 stycken nya system.

För närvarande använder vi CRT från två företag Medtronic (Insync III) och St Jude´ (Frontier). Hållbarheten av pacemakern är starkt varierande men klarar oftast 4-5 år innan det är dags att byta.

Ett system kostar i dag med elektroder runt 50-60 000 kr. Vissa av dessa system är även kombinerade med ICD-funktion och är då betydligt dyrare. Det finns ett klart underutnyttjande av den här typen av behandling som förhoppningsvis kommer att öka.


Sidan granskades den 13 januari 2017

Innehållsansvarig: Thomas Kronvall

Publicerad av Christina Blomkvist

Relaterad information

Kontakta oss

Tel: 019-602 10 00

Thomas Kronvall