GUCH-mottagning

GUCH-mottagningen (”grown up congenital heart disease”)  erbjuder möjlighet till kontroller, bedömning och utredning av vuxna patienter med medfödda hjärtfel -  opererade, icke opererade eller nydiagnostiserade. Läkare på GUCH-mottagningen har sedan flera år ett kontaktnät och regelbundna möten med de övriga GUCH-läkarna i landet.

GUCH-mottagningen på USÖ är med och inkluderar patienter i ett nationellt patientregister, SWEDCON.

Vi utför värderingar av patienter med hjälp av ekokardiografi, kateterisering, magnetkamera, röntgenundersökningar inklusive angiografier vid behov samt med hjälp av övriga fysiologiska specialundersökningar.

Vi svarar även på frågeställningar kring medikamentell behandling, reoperationsbehov, arytmiutredning, hjärttransplantationsutredning, ställningstagande till besöksintervaller samt ställningstagande till utredning inför eventuell kateterslutning av förmaksseptumdefekt, öppetstående foramen ovale eller av persisterande ductus arteriosus.

Även om en GUCH-patient regelbundet kontrolleras på läns- eller centrallasarett är en rekommendation från nationella arbetsgruppen att varje vuxen patient med medfött hjärtfel minst en gång bör bedömas på en specialiserad GUCH-mottagning på Universitetssjukhus.


Sidan granskades den 10 mars 2022

Innehållsansvarig: Stella Cizinsky

Publicerad av Camilla Boström

Kontaktpersoner