Remiss

Vi kallar inte patienter som kommer på remiss med önskemål om pacemaker/dosbyte till mottagningen före operation. Övervägande delen av patienterna kommer att opereras polikliniskt och det är därför viktigt att vi, samt patienten, är välinformerad om ingreppet.

Information som behövs i vanlig remiss:

  • Önskemål om prioritering; 1v, 1 månad, 3 månader.
  • Indikation; Ex AV-block III.
  • Anamnes/status; AT, symtom, hjärtsjukdomar, lungsjuka, diabetes, obesitas, demens.
  • Läkemedel; OBS; glöm ej Waran.
  • Allergier; Även lokalanestesi.
  • Önskat system; VVIR, AAIR, DDD (för CRT se sep inf).

Remissen skickas till kardiologen, arytmisektionen och kommer där att bedömas och prioriteras. Själva väntelistan inför pacemakeroperation handhar thoraxväntelista.


Sidan granskades den 16 februari 2011

Innehållsansvarig: Peter Linde

Publicerad av Anita Pettersson

Kontakta oss

Thoraxväntelista

019-602 52 30

 

Peter Lindell

Marianne Werling

019-602 10 00