Pacemaker

Allmänt

Pacemakerbehandling är en etablerad terapi som funnit vid USÖ i många år. En pacemaker kostar mellan 12 000 - 45 000 kr och har en livslängd på ca 7-13 år.

Operationen sker i lokalbedövning på thoraxoperation och kan i många fall ske polikliniskt. På USÖ sker ca 300 pacemakerrelaterade operationer varav 200 är nya system per år.

Vi implanterar även CRT till patienter med hjärtsvikt (se CRT). 

Inom vårt upptagningsområde hjälper vi Lindesberg, Karlskoga och i vissa fall även utomlänspatienter med implantationer. Vi har en välfungerade pacemakermottagning som besöks av ca 1 100 patienter per år och har en lättillgänglighet som uppskattas. Vi är sedan 2 år anslutna till det nationella pacemakerregistret som ger oss en god produktkontroll. 


Sidan granskades den 18 juni 2013

Innehållsansvarig: Peter Linde

Publicerad av Lenore Haugland

Kontakta oss

Tel. 019-602 10 00

Peter Lindell

Marianne Werling