Remissförfarande

Beslut om ICD-inläggning fattas gemensamt i arytmigruppen. Det handlar sällan om elektiva remisser. Patienter som är aktuella för ICD är oftast inneliggande.

Vi vill helst att man tar direkt kontakt med någon av oss för diskussion och planering.

 

 


Sidan granskades den 16 februari 2011

Innehållsansvarig: Bozena Ostrowska

Publicerad av Anita Pettersson