Patientinformation inför ingreppet

Patienter som är aktuella för ICD får en utförlig muntlig information av läkare, ICD- sköterska och vid behov av kurator.

Vi delar också ut skriftlig information.
För detta ändamål har vi valt SJM-s broschyr, se länk.


Sidan granskades den 11 januari 2011

Innehållsansvarig: Anders Englund

Publicerad av Anita Pettersson

Relaterad information